ADVISERING

Warnier Juridisch Advies adviseert bedrijven en particulieren in hun verhouding tot de overheid.
U kunt daarbij denken aan:

• onderzoek, onderhandeling en overleg voor oplossingen en mogelijkheden;
• het opstellen van bezwaar- en beroepschriften;
• vertegenwoordiging bij bestuursorganen en de bestuursrechter

 

Het kan onder meer gaan over:

• ruimtelijke ordening;
• bestemmingsplannen;
• omgevingsvergunningen en overige vergunningen;
• handhaving (last onder bestuursdwang of dwangsom);
• verzoeken om planschade;
• schadevergoeding;
• subsidie;
• ambtenarenrecht.