De jurist

Louis Warnier (1959) is bestuursrecht-jurist en mediator.
Hij studeerde in 1994 af aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg
met als specialisatie bestuursrecht. In 2009 heeft hij de opleiding tot mediator afgerond.
Louis heeft bijna 20 jaar ervaring op het terrein van het bestuursrecht, als jurist, docent en adviseur.
Hij is lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) en voorzitter van de bezwaarschriftencommissie in Aalburg.
some_text